#MH14

"I varje familj i Sydafrika finns det någon som lever med HIV."

9:32 min

Japé Mokgethi-Heath är Svenska kyrkans handläggare i HIV-frågor. Han och maken Paul har levt med HIV i femton år. Den viktigaste uppgiften för Musikhjälpen 2014 blir att öka medvetenheten om viruset och att få unga att gå och testa sig, säger han. 

Temat för Musikhjälpen 2014 är kampen mot spridningen av HIV. I världen finns sammanlagt 35 miljoner människor som lever med HIV-smittan. Av dem är 32 miljoner i direkt behov av medicinsk hjälp, säger Japé Mokgethi-Heath vid Svenska kyrkan.

#MH14