Enköpings kommun vill göra om planen som finns för stattomten

Nu blir det nya turer vad gäller den gamla stadshotellstomten i Enköping. Förslaget återremitteras och ska nu omarbetas innan det går ut på samråd.

Kommunen vill ha mer yta för affärslokaler i bottenplanet på det planerade huset och det är därför de vill att förslaget som finns jobbas om innan det går ut på samråd.

Det fanns även synpunkter på utformningen av balkongerna och den del av byggnaden som är åtta våningar hög.

Så nu kommer förslaget alltså omarbetas och det är oklart hur lång tid det här kommer att ta.