Valet 2014

S presenterade sitt recept för att lösa krisen inom sjukvården

1:39 min

Mer dialog med facken och verksamhetsledarna inom landstinget. Det är ett av socialdemokraternas huvudrecept för att förbättra arbetsmiljön inom landstinget, och för att lösa vad de kallar "krisen inom sjukvården".

Socialdemokraternas landstingsråd med Vivianne Macdisi i spetsen presenterade förslagen idag under ett möte med representanter för fackförbunden.

– För det första så kan vi konstatera att det faktiskt finns en vårdkris. Det finns ett väldigt stor missnöje bland personalen. Vi vill understryka att en aktiv personalpolitik från högsta politiska nivå är det som är vårat recept mot vårdkrisen. Med den här dialogen så tror vi att vi kan förbättra arbetsmiljön på Akademiska sjukhuset, säger Vivianne Macdisi (S).

Just förbättrad arbetsmiljö var en av de viktigaste punkterna på Socialdemokraternas program, tillsammans med utvecklingen av så kallade multiprofessionella team inom vården, där olika yrkeskategorier ska dela på ansvaret.

Man vill också undvika onödig detaljstyrning och administration, samt satsa på lönehöjningar för erfaren och kompetent personal.

Vivianne Macdisi betonar att genomförandet av punkterna ska ske i samråd och dialog med fackförbunden och verksamhetsledningen om socialdemokraterna vinner valet.

– Under åtta år har Moderaterna och alliansen duckat för de här frågorna och det tycker vi är väldigt synd, säger Vivianne Macdisi (S).

Men menar ni att det har saknats en dialog mellan politikerna, de fackliga företrädarna och verksamhetsledarna inom landstinget?

– Min bedömning är att den har varit obefintlig och det här har varit en stark kritik mot alliansens styre. Alla personalpolitiska frågor har man faktiskt hänskjutit till tjänstemannanivå, säger hon

Socialdemokraterna fick under mötet medhåll från Kommunals representanter om det här. Men moderaternas landstingsråd Erik Weiman delar inte uppfattningen att dialog saknats under alliansens styre.

– Vi har väl reglerat hus samverkan ska gå till mellan olika aktörer i landstinget och den dialogen fungerar väldigt väl. Man kan alltid tycka att man kan göra mer, men jag tycker att det verkar väldigt svepande att bara säga att problemen som vi har i vårt landsting skulle lösa sig med dialog, säger Erik Weiman.