Uppsalaforskare ska ta reda på hur älgbete påverkar skogens träd

Samtidigt som älgjakten startat i de norra delarna av i landet så drar ett stort forskningsprojekt i gång i Uppsala.

Det handlar om att ta reda på effekterna av att älgar gillar att äta av skogens träd och då framför allt tallar.

För att ta reda på hur mycket mindre virke det blir på grund av älgarnas matvanor så ska inhägnade och oinhägnade områden jämföras.

Beroende på resultaten så kanske älgstammen måste minskas, eller så kan skogen anläggas på ett annat sätt.