Uppsala kommun vill få fler att vilja bli familjehem

Nu satsar Uppsala kommun på att få fler att vilja bli familjehem, alltså ett nytt hem för barn och unga som inte kan bo kvar i det egna hemmet.

Det har blivit svårare att hitta familjer som vill ställa upp, så för att locka fler ska Uppsala nu lägga krut på att informera om vad det innebär att vara familjehem och vilka det är som behöver nya familjer.

Planen är även att ge ökat stöd och handledning till de som tar emot en ny familjemedlem.