Val 2014

Inte bara lärare behövs i Uppsalas skolor

1:16 min

När Uppsalas kommunpolitiker debatterade skolfrågor i P4 Uppland nu på eftermiddagen handlade en fråga om olika typer av skolpersonal. Det behövs skolsköterskor, psykologer och vaktmästare också, sa läraren Eva Nyborg och fick medhåll av politikerna.

Fem frågor om Uppsala - läs här vad partierna svarar!

Eva Nyborg menade att kringpersonalen minskat kraftigt under många år, inte bara under de åtta år som allianspartierna styrt.

 – Det har varit historiska fel genom åren. Folkpartiet vill återförstatliga skolan, för kommunerna har misslyckats med sin uppgift, sa Mohamad Hassan (FP).

 – Det är väl Mohamad Hassan som har misslyckats med uppgiften, kanske, sa Maria Gardfjell (MP). Kringpersonal har försvunnit väldigt mycket i skolan och vi i Miljöpartiet vill återanställa dem. För Uppsalas del skulle det handla om 200 personer, och det får vi statliga pengar till.

 – Vi behöver anställa fler, både lärare, inom elevhälsan och specialpedagoger, sa Marlene Burwick (S). Sedan behöver vi också se till att lärarna får utrymme i klassrummet att vara de bra lärare de är, och det blir bättre med mindre grupper.