Valet 2014

Mer än var tredje i Uppsala är kritisk till äldreomsorgen

2:03 min

Mer än en tredjedel av invånarna i Uppsala kommun tror inte eller är tveksamma till att kommunens äldre får den äldreomsorg de behöver. Det här visar en undersökning som Sveriges Radio låtit göra.

Så svarade Uppsalaborna på frågan om äldreomsorgen.

Så här säger folk vi pratade med i centrala Uppsala:

– Jag tror att många äldre skulle behöva mer hjälp och människor som hade tid för att kunna sitta ner och prata med dem, säger en kvinna i 40-årsåldern vars mamma jobbat inom äldreomsorgen.

– Jag tror att det varierar väldigt mycket beroende på utförare och andra saker. Det finns säkert de som har väldigt bra äldreomsorg och de som har det för dåligt, säger en man i 60-årsåldern.

En 25-årig man målar upp en dyster bild.

– Jag tror att det blir mer av en förvaring inför döden istället för att de äldre får vara tillsammans med andra människor. Och det är väldigt sorgligt.

Tusen Uppsalabor har på telefon fått svara på påståendet att "de äldre i Uppsala kommun får den äldreomsorg de behöver". 31 procent anser att påståendet stämmer helt eller ganska bra, medan 35 procent svarar att påståendet stämmer ganska dåligt eller inte alls. 34 procent har ingen uppfattning om hur situationen ser ut.

– Jag har ingen bekant som får äldreomsorg, men jag tror ingen direkt har klagat, spekulerar två 17-åriga tjejer.

Det är ju ganska långt kvar tills ni blir äldre, men hur tror ni äldreomsorgen ser ut då?

– Teknik och sånt kommer ju vara helt annorlunda.

– Ja, tekniken utvecklas ju så det kanske underlättar i framtiden.

En kvinna i 80-årsåldern, som själv jobbat inom äldreomsorgen, tror inte att personalen hinner med de äldre.

– De får inte den vård de behöver. Det är alldeles för stressigt för personalen som inte hinner med.

Men Kristdemokraternas kommunalråd Ebba Busch som har ansvar för äldreomsorgen tar lätt på siffrorna.

– Jag tycker att det är problematiskt när man väljer att lite bortse från de äldre och inte vända sig till de som nyttjar äldreomsorgen. Tittar man på socialstyrelsens brukarundersökningen visar den att 88 procent av de äldre i Uppsala är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten, säger hon.

Du menar att man inte kan ha en uppfattning om äldreomsorgens kvalitet om man inte är gammal själv?

– Man kan absolut ha en uppfattning, men på ungefär samma sätt som en Sundsvallsbo kan ha en uppfattning om hur det är att bo i Uppsala.