Fjärrvärmecentral byggs på annan plats

 Den panncentral som ska förse Hallstavik med fjärrvärme kommer att placeras på en annan plats än vad som ursprungligen var planen. Norrtelje Tidning skriver att bolaget som ska bygga anläggningen istället för den tidigare omdiskuterade placeringen vid banvallen nu kommer att bygga den på Holmens mark intill Ryatippen.