Unikt idrottsprojekt i Hummelsta

Ett unikt projekt startar den här terminen på Hummelstaskolan. Det handlar om att eleverna ska röra sig mer under skoltiden. 

Enligt Enköpingsposten handlar det om fysisk aktivitet som inte tillhör ämnet idrott utan tanken är att den ökade aktiviteten ska utveckla eleverna fysiskt, psykiskt och socialt. Projektet följs av forskare från Karolinska Institutet.