Kåren och studenterna ska granska universitetets litteratur

Nu drar Uppsala studentkår i gång en granskning av universitetets studentlitteratur.

Det är studenterna själva som ska hjälpa till att analysera böckerna och tanken är att jämföra böckerna över tid och mellan de olika kurserna och programmen.

Granskningen ska titta på till exempel könsfördelning och i fall texterna är skrivna ur ett heteronormativt perspektiv.

Förhoppningen är att det här ska leda till en debatt kring normkritik och innehållet i universitetets studentlitteratur. Det här skriver UNT i dag.