Hon är nytt kommunalråd i Uppsala

0:44 min

Caroline Andersson - så heter ett av Uppsalas nya kommunalråd i det nya kommunstyret. Hon är socialdemokrat och får ansvar för den nya stora sammanslagna utbildningsnämnden som ska ha ansvar för alla stadier i skolan.

Det var när den nya rödgröna majoriteten i Uppsala kommun i dag presenterade sina kommunalråd som 30-åriga Caroline Andersson fanns bland de socialdemokratiska kommunalråden. Hon blir kommunalråd på 50 procent och ordförande i kommunens nya utbildningsnämnd på 50 procent.

Nytt kommunalråd blir också Miljöpartiets Rickard Malmström (på 50 procent), som får ansvar för idrott och fritid, arenor, föreningsliv och demokrati. Han blir också ordförande för fritids- och idrottsnämnden.

I övrigt är det de förväntade personerna som tar kommunalrådsposterna. Marlene Burwick (S) får kommunens högsta post som kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd. Hon kommer att ha ansvar för ekonomi och övergripande styrning men även för sysselsättning och näringslivsfrågor.

Erik Pelling (S) blir kommunalråd med ansvar för plan- och byggnadsfrågor, mark och exploatering, landsbygd, äldreomsorgen och flyktingmottagande.

Maria Gardfjell (MP) blir kommunstyrelsens förste vice ordförande, första gången som en miljöpartist haft den posten i Uppsala. Det är också första gången i Uppsala som Miljöpartiet har två kommunalråd. Gardfjell tar hand om frågor om hållbar stadsmiljö, miljö och klimat, gata och trafik, park och natur, friluftsområden, personalfrågor och IT och e-förvaltning.

Ilona Szatmari Waldau (V) blir kommunalråd för sociala frågor, jämställdhet, antidiskriminering, fritid för barn och unga samt konsumentfrågor.