"Risk att acceptansen för vargar minskar"

0:46 min

Idag presenterade Naturvårdsverket sitt rovdjursbeslut, det vill säga hur många rovdjur som ska finnas i varje län. Ett beslut som redan mött kritik.

En av de som uttalat sig är Lennart Nordvarg, som är naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Uppsala län. Men det han vänder sig emot är inte nivån på rovdjur som naturvårdsverket slagit fast, utan själva beslutsprocessen.

– I den processen fick vi alla vara med och ge och ta, att kompromissa. Och när vi då kom fram till nivåer som uppfyller de politiska riktlinjerna och det inte accepteras av Naturvårdsverket, utan de går in och ändrar i besluten. Då betyder det att de går in och kör över hela förankringsprocessen.

Naturvårdsverket gav alltså i uppdrag åt länsstyrelserna att genomföra en förankringsprocess tillsammans med bland annat jägarorganisationer, representanter för naturvårdsintressen, skogsbruk och lantbrukarorganisationer. Och det är resultaten av den processen som Lennart Nordvarg nu menar att Naturvårdsverket valt att inte ta hänsyn till.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket är överens om att det ska finnas minst 270 vargar i landet, men skiljer sig åt när det kommer till hur nuvarande vargstam ska räknas. Länsstyrelsen tycker att det ska gå att räkna med att det kommer komma en vargfamilj till Uppsala län under de närmsta åren, vilket i så fall innebär att det kan finnas en familj mindre i nått av de vargtäta länen som Dalarna, Värmland eller Örebro. Men så vill alltså inte Naturvårdsverket räkna, vilket leder till att de menar att det måste finnas fler vargar i de vargtäta länen än vad länsstyrelserna vill se.  

Vad tror du att det här kommer att få för konsekvenser i Uppsala län?

– Konskevensen kommer att bli precis som i alla andra län, det vill säga att acceptansen för Naturvårdsverket minskar. Vilket riskerar att elda till lägre acceptans av rovdjur som varg, vilket skulle vara kontraproduktivt för hela den här verksamheten.

Naturvårdsverkets beslut har även kritiserats från annat håll. Naturskyddsföreningen beklagar att beslutet om licencjakt på varg överlåts till de åtta berörda länen, en kritik som även Svenska Rovdjursföreningen instämmer i. Svenska jägarförbundet menar däremot att fler vargar borde få skjutas.

Joanna Korbutiak
joanna.korbutiak@sverigesradio.se