Uppsalapolisen duktig på att klara upp vardagsbrott

Polisen i Uppsala län är bäst i landet på att lösa vardagsbrott, enligt statistik ifrån polisen själva och brottsförebyggande rådet.

Till vardagsbrotten räknas till exempel stöld, misshandel och bedrägeri. Upsala Nya Tidning skriver idag att Uppsala polisen fram till för några år sedan var bland de sämsta i landet när det gällde den här typen av brott, medan de nu hamnar på en första plats och hänvisar 19 % av alla mängdbrottsärenden till åklagare. Jämfört med Stockholm som är sämst i landet med 11 %. Allra bäst uppklaringsstatistik har Uppsalapolisen när det kommer till bostadsinbrott.