Stöd ska ge bättre insyn i slutförvaret

Ideella föreningar som vill följa processen för hur använt kärnbränsle ska slutförvaras bör kunna få ekonomiskt stöd för det fram till dess att regeringen fattat beslut.

Det skriver Strålsäkerhetsmyndigheten till regeringen. SSM menar att det är viktigt för samhällets insyn i processen att den tid som föreningar kan få stöd förlängs. Idag kan stöd bara ges fram till ett år efter att ansökan kungjorts.