Patient avled på Akademiska efter medicinmiss

En felinställd läkemedelspump på centralintensiven i Uppsala gjorde att en svårt sjuk patient fick för lite medicin och avled. Det var när den lungcancersjuke patienten flyttades från en vårdavdelning som det gick snett i doseringen.

Det här berodde till viss del på att intensiven hade fått nya pumpar med ett annat ordinationssätt. Akademiska sjukhuset har utrett det som hände och vidtagit flera rutinändringar för att det inte ska inträffa igen.