SLU klarar ekonomin bättre

Prognosen för det första kvartalet i år visar ett överskott i verksamheten på 18 miljoner kronor, det kan man jämföra med 13 miljoner miuns för samma period i fjol.

Det är förra årets omställningsarbete som gett bättre resultat än väntat. Ökade externa bidragsinbetalningar har också bidragit till plussiffrorna.