Dyrare renhållningstaxa i Norrtälje

Datorsystembytet för renhållningskontoret i Norrtälje kommun blev mycket högre än väntat. Taxan kommer nu påverkas indirekt.

Minst 3,3 miljoner blir slutnotan, det är mer än tre gånger så mycket som den vinnande enreprenörens anbud. Renhållningschefen Olle Andersson säger till Norrtelje Tidning att det är överföringen av data till det nya systemet som ställt till det eftersom man varit tvungen att göra det manuellt. Andersson säger att renhålllningstaxorna kommer höjas något på grund av de ökade kostnaderna.