Slarv med brandskydd i Norrtälje

I Norrtälje har inte ens hälften av fastighetsägarna lämnat in någon brandskyddsplan. Senast 1 januari skulle fastighetsägarna ha skickat in svar till Räddningstjänsen om hur det står till med brandskydet i offentliga lokaler. Sen 1 januari 2004 är det fastighetsägarna själva som ansvarar för brandskyddet. Brandinspektör Kenneth Strömberg säger till Norrtälje tidning att de har ett visst överseende med förseningarna eftersom regelverket är nytt.