Det stora telefelet är åtgärdat

Ett fel i ett central nätverk. Det är bakgrunden till de störningar som drabbat stora delar av Tele2, Telia och Telenors nät i dag.

Många företagsväxlar har drabbats liksom flera kommunala telenät, till exempel i Enköping och Heby. Felet är nu åtgärdat men en del följdstörniningar kan kvarstå.