Uppsalabo blir chef för Trafikverket

Det blir en Uppsalabo som tar kommandot för Trafikverket den närmaste tiden. Regeringen har i dag utsett Torbjörn Suneson till tillförordnad generaldirektör efter Gunnar Malm, som pensioneras.

Suneson var tidigare professor i landskapsarkitektur vid SLU i Uppsala men har sedan 2003 arbetat på Trafikverket, framförallt i olika chefsroller. Tillförordnandet gäller tills en ny generaldirektör rekryterats.

–  Posten som generaldirektör för Trafikverket är central för regeringen och för transportsektorn. Det är viktigt att den person som regeringen slutligen utser har alla de kvalifikationer som krävs för uppgiften. Rekryteringsprocessen är inne i ett avgörande skede, men det är en process som måste få ta tid. Tills vi är ända framme känns det bra att Torbjörn Suneson leder verksamheten. Han har lång erfarenhet inom transportområdet och har haft flera ledande positioner på Trafikverket och tidigare Vägverket. Torbjörn har också en mycket god förankring inom myndigheten och är en välkänd och respekterad person i branschen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.