Uppsalaprojekt ska ge stöd till barn i missbruksmiljöer

Nu startar ett nytt projekt som ska ge extra stöd åt barn i missbruksmiljöer.

Det är regionsförbundet i Uppsala i samarbete med Uppsala universitet som tillsammans med personal från skolor i länet som ska hitta sätt att förbättra hur skolan jobbar med att upptäcka behov och ge stöd till barn och unga. Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten och ska pågå mellan 2015-2017.