Högdräktiga kor skickades till slakt

Ansvarig veterinär vid ett slakteri i Uppsala har skickat in en underrättelse till länsstyrelsen,
gällande högdräktiga kor som skickat till slakt.

Det var i februari som Djuruppfödaren levererade 15 nötboskap till slakteriet, och vid besiktning av djuren visade det sig att fem av korna var högdräktiga, med mindre än en månad kvar till kalvning.

Den ansvarige veterinären menar att korna utsatts för onödig stress och lidande i och med att de transporterats till slakteriet så sent i dräktigheten.