Hjärtmaskin krånglade under operation

Akademiska sjukhuset har anmält en händelse som skulle ha kunnat medföra allvarlig vårdskada.

Det var under en hjärtoperation som en hjärt- och lungmaskin av misstag tog in syre som sen gick in i patientens cirkulation.

Som tur var klarade sig patienten utan skada.