Expert vill ha tydligare utredningar när vården brister

2:03 min

Både verksamheten och individerna bör ges kritik, när sjukvården brustit. Det säger Hans Rutberg, som är en av landets främsta experter på patientsäkerhet, med anledning av P4 Upplands rapportering kring Alexander som dog på Akademiska sjukhuset.

Idag är det svårare att pricka enskilda läkare när något gått fel i vården.

– Jag tycker det är viktigt att det blir en bra balans mellan att försöka förbättra systemet, genom att påtala vad som har brustit där. Men också att man har ett yrkesansvar och fullföljer man inte det så bör man få kritik, säger han.

Hans Rutberg har jobbat som chefsläkare i många år och har i dag en professur i patientsäkerhet vid Linköpings universitet och han ser fördelar med det system som är i dag, som lägger fokus på verksamheten som helhet och inte individen, när anmälningar om brister i vården ska utredas.

Men han skulle alltså samtidigt vilja se att även de som står bakom besluten i sjukvården kritiserades mer.

– För jag förstår att patienter och anhöriga blir frustrerade när det har hänt något väldigt allvarligt och att det är ett diffust systemfel. Systemet består av individer, både de som ger vård och de som fattar beslut. Och det tycker jag borde bli tydligare i de här utredningarna, säger han.

Det är alltså sjukvården själv som står för utredningarna när något gått fel, medan Inspektionen för vård och omsorg kontrollerar att utredningen gått rätt till och att åtgärderna som föreslagits är tillräckliga.

Hans Rutberg menar att det i utredningarna måste bli tydligare vem i systemet som bär ansvar, men även att IVO följer upp tydligare ifall åtgärder verkligen sätts in efter en incident.

Han säger även att utredningar av allvarliga händelser måste få en högre prioritet inom sjukvården.

– Det behövs att ledningen på olika nivåer, såväl politiskt som landstingsledning, sjukhusledning, klinikledningar ser att vi årligen skadar patienter på ett sätt som kräver att vi arbetar mycket mer systematiskt för att motverka detta, säger han.