Risk för brist på gode män när många flyktingbarn kommer

1:41 min

Det behövs fler gode män för ensamkommande flyktingbarn i hela länet. Eftersom fler barn anlänt under sommaren är nu risken stor att det uppstår brist, säger Eira Sivén, enhetschef på överförmyndarmyndigheten i Enköping. 

– Alla som har kommit hit har fått en god man men eftersom det kommer så många kan det uppstå en situation vi inte har någon.

Vad händer om inte finns någon att fråga?

– Nej, vi måste hitta eftersom det är fråga om minderåriga barn som behöver ställföreträdare.

Det ser likadant ut i hela länet. Under våren har det funnits ett visst överskott av gode män, men det är borta nu – alla är anlitade, för minst ett uppdrag.

En god man har hand om barnets ekonomiska och juridiska behov och hjälper till med myndighetskontakter, och för att få uppdraget måste man vara ostraffad och inte ta emot socialbidrag. Men, förutom dessa krav, ser Eira Sivén att det är viktigt att ha kunskap om barns behov.