SD: Knivstas kommundirektör bör sluta

Sverigedemokraterna vill att Knivsta kommun agerar i konflikten med ägaren av korvkiosken Mojjen. De tycker att kommunen diskriminerat ägaren och att kommundirektören Lena Fransson bör sluta.

Tidigare har andra partier i kommunen höjt sina röster om att konflikten måste lösas.