P4 Uppland med på vrakdykning i Öregrund

1:20 min

Det finns planer på att bygga om och bygga ut hamnen i Öregrund men för att kunna göra det måste man genomföra en marinarkeologisk utredning. Redan i måndags började man dyka och hittade ett vrak.

– 15-20 meter långt, ganska nerbrutet och byggt av furu. Vi tror det är minst från 1800-talet, säger Jens Lindström marinarkeolog på Sjöhistoriska museet.

Vad händer om det visar sig vara ett fartyg från 1800-talet, vad innebär ett sånt fynd?

– Enligt kulturmiljölagen så får fartyg som har förlist före 1850 räknas automatisk som fornlämning och de får man bara inte ta bort eller förstöra, säger Lindström.

Om det visar sig vara från innan 1850 måste man bärga vraket då för att få bygga i hamnen?

Bra fråga. Det är många som tror att när vi hittar saker så vill vi ta upp allting och ställa ut det på museum. Det ska mycket till och vara väldigt speciellt om det ska gå till bärgning, säger Jens Lindström på Sjöhistoriska museet.