Uppsala kommun prövar särskoleelevers rätt till skolskjuts

2:04 min

Numera gör Uppsala kommun en noggrannare kontroll och kräver in läkarintyg för att se om elever i särskola verkligen behöver åka taxi till och från skolan. Det är något som får kritik.

Elin Lindberg bor lantligt norr om Uppsala och har en 15-årig son som går i särskola på grund av en grav utvecklingsstörning. Han får åka taxi till och från skolan.

Att Uppsala kommun från den här terminen från vissa elever i särskolan kräver läkarintyg för att bevilja taxiresor – också för de som hade taxi förra läsåret – tycker hon är onödigt nitiskt. Detta med tanke på att det i utredningen som har gjorts om eleven behöver särskola redan finns till exempel psykolog- och läkarutlåtanden.

– Jag förstår inte varför det inte kan räcka när det gäller taxi till och från skolan. När man inte litar på de utredningar som redan är gjorda så tycker jag att det visar på en misstro i stället för en tilltro på vad som redan är sagt och gjort, säger Elin Lindberg.

Tidigare var det rektorerna som tog beslut om särskoleeleverna skulle få åka taxi till skolan. Från den här terminen har de besluten centraliserats i kommunen till antagningsenheten.

Det är de särskoleelever som behöver åka ensamma i taxi, och de som har med sig en vuxen i taxin, som en personlig assistent, som måste lämna in läkarintyg.

Varför behöver de göra det?

– De eleverna måste lämna in läkarintyg eftersom det blir en ekonomisk och organisatiorisk fråga för kommunen. Det handlar också om att göra en likvärdig bedömning, säger Karin Carlsson som är antagningsenhetens chef.

Varför räcker det inte med den utredning som görs för att få särskola?

– Den utredningen handlar ju om rätten att gå i särskola så det är ett helt annat myndighetsbeslut där det inte framgår hur eleven ska åka till skolan, säger Karin Carlsson.

Kan det inte vara bra att kommunen har kontroll så att det inte kostar i onödan?

– De har redan kontroll. Jag tror att det är en försvinnande lite del som missutnyttjar den här tjänsten som skolorna kan erbjuda, säger Elin Lindberg.