Tyst minut på Kulturnatten för omkomna flyktingar

Den rådande flyktingkrisen kommer genomsyra Kulturnatten i Uppsala nu på lördag. Årets tema är Alla människors lika värde.

På initiativ av SiU, Samarbetsorgansationen för invandrarföreningar i Uppsala, kommer en tyst minut att hållas för alla flyktingar som omkommit när de försökt ta sig över Medelhavet.

− Kulturnatten har i alla år speglat och debatterat det som händer runt omkring oss, aktuella frågor och händelser i världen. Jag är övertygad om att den pågående flyktingfrågan kommer uppmärksammas på flera sätt, dels genom den tysta minuten som SIU tagit initiativ till, men också genom insamlingar, musik och andra framträdanden, säger Sofie Blomgren, kulturnattsgeneral från Destination Uppsala.

Runt 150.000 besökare väntas till Kulturnatten.