Problematik kring hockeyarenan fortsätter

2:01 min

Planerna för att bygga hockeyarenan i Gränby har pågått i mer än tio år. Nu är en detaljplan på väg. Men det finns fortfarande flera hinder kvar. Bland annat om fornlämningar, eventuella vattensalamandrar och finansieringen.

Vi frågade några i Gränby köpcentrum om de tycker att arenan behövs.

– Jag tycker att det är bra om Uppsala satsar på sport. Vi borde lägga ner mer pengar på det, säger en kvinna.

– Det är ju kostnader. Hundratals miljoner kronor, jag är kluven, säger en man.

Planen är att bygga hockeyrink, men också ha plats för andra sporter, konserter och konferenser. Den har krympt lite. Och den runda formen har skippats. Nu är tanken att det ska få plats 6 800 åskådare när det är hockeymatch. Och 7 500 när det är konsert – mot tidigare 10 000.

Det var år 2004 som planen på att bygga arenan vid Gränby köpcentrum i Uppsala lanserades. Uppsala kommun har nu tagit fram förslag på detaljplan och gjort en miljökonsekvensbeskrivning.

Den visar att det finns rikligt med fornlämningar från brons- och järnåldern som skulle behöva flyttas om arenan byggs.

Om den skyddade större vattensalamandern finns där arenan ska byggas har också varit ett frågetecken. För att undersöka det sattes fällor ut i våras. Men inga större vattensalamandrar upptäcktes då. Detta är något som länsstyrelsen ska granska innan arenabygget kan starta.

Men projektledaren Staffan Littmarck tror att det ska gå vägen.

– Jag tror att det är mycket goda odds nu. Jag tror att det kommer att bli av, säger han.

Ett annat hinder att ta sig över är finansieringen. 150 miljoner kronor lägger Uppsala kommun in. Men privata företag behöver också satsa ungefär 600 miljoner kronor. Varför det inte är klart förklarar Staffan Littmarck så här:

– Vi måste veta att det finns ett faktiskt projekt innan vi går ut och säger att nu behöver vi finansiärer. När det är skarpt läge vet jag att det finns många som vill vara med, säger han.