Moped hjälper blommor

1:33 min

Det finns goda förutsättningar för motorsporten att öka den biologiska mångfalden genom att köra sönder växtligheten.

Med hjälp av spinnande mopeddäck får Vetenskapsradions Gustaf Klarin sanden att bli synlig under mossan på det gamla grustagets botten, strax utanför Uppsala. Och det är bra, enligt Artur Larsson på Artdatabanken. Spåren kan bidra till att hålla grustaget öppet.