Planerade Uppsala arena får kritik

2:01 min

Mer buller och mer trafik. Det är några av de kritiska synpunkter som har kommit in till Uppsala kommun om den planerade hockeyarenan vid Gränby köpcentrum.

Bland annat är det 4H-gården i Gränby som befarar att den lantliga känslan där försvinner.

– Arenan kommer att synas påtagligt. Känslan att man är ute på landet riskeras. Det blir mer en normal stadsmiljö som kan upplevas som stressande av vissa besökare, säger Samuel Westin, verksamhetsledare på 4H-gården i Gränby.

Till 4H-gården kommer förskolor och barnfamiljer. Men den lantliga miljön är delvis på väg att delvis försvinna när Uppsala växer. Bland annat om hockeyarenan i Gränby byggs. Men det är också friidrottsarenan och planerade höghus som tränger på.

Men projektledaren för arenaplanerna, Staffan Littmarck, tror att det kan bli bra att ha arenaområde och lantlig gård nära varandra.

– 4H-gården är underbar. Den tror jag blir ännu mer av en oas. Det gäller bara att göra det på ett avvägt sätt. Jag tror att det kan bli jättebra, säger Staffan Littmarck.

Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för arenan vid Gränby centrum som ska ha plats för 7.500 besökare när det är konsert. Flera kritiska synpunkter har kommit in.

Bland annat från grannar som befarar att ljudnivån från arenan kan bli störande. Men också från Naturskyddsföreningen som tycker att läget nära större vägar är som gjort för att biltrafiken ska öka. Kommunen har däremot bedömt att det blir en marginell ökning av biltrafiken på grund av en ny arena i Gränby.

På 4H-gården tycker de att det är synd att arenan planeras så pass nära gården att delar av skogsområdet intill försvinner.

– Jag tycker att man kan ha arenan - men inte så här nära 4H-gården.

Är det inte sånt man får räkna med om man finns i en växande stad?

– Jo, absolut, men man måste kunna göra det bästa av allting. Och det finns mark. Man behöver inte spränga bort den del vi har för att göra en arena, säger Linn Henningsson som är ordföranade för 4H-gårdarna i Uppsala län.