Skattehöjning i ny budget för Uppsala

1:48 min

Den rödgröna majoriteten föreslår en skattehöjning på 30 öre nästa år när de just nu presenterar sin budget för Uppsala kommun.

I budgeten ingick också bättre cykelvägar och ett cykelparkeringsgarage vid tågstationen i Uppsala.

– Många köper nu lite dyrare cyklar och kanske inte vågar ta cykeln till resecentrum. Fler köper elcyklar och cyklar längre sträckor och det är vi glada för, och då behövs också cykelgarage så att fler känner att de kan ställa sin cykel tryggt och under tak, säger miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell.

Uppsala kommun ska lägga 240 miljoner kronor under tre år för att bygga bättre cykelvägar, fler cykelparkeringar och cykelparkeringsgarage vid tågstationen. Detta enligt den budget som dom rödgröna partierna, som har majoritet i Uppsala kommun, presenterade i dag.

Den innehåller också satsningar på mindre barngrupper i förskolan - och en högre lärartäthet på lågstadiet. Men gymnasieskolan behöver däremot dra ner på kostnaderna säger Socialdemokraternas Caroline Andersson:

Den rödgröna budgeten för Uppsala kommun innehåller också mer resurser för att hjälpa människor som har svårt att få en bostad med bostadssociala kontrakt. Det ska också bli kortare kö till äldreboenden och bättre bemannad äldreomsorg.

Men ekonomin i Uppsala kommun beskrivs som anstängd. Hur kan då dessa satsningar finansieras? En del pengar kommer från staten. Men den rödgröna majoriteten vill också höja skatten för Uppsalaborna, med 30 öre per intjänad hundralapp.

– Vi ser ett starkt behov av investeringar och i välfärden, säger Marlene Burwick (S).