Brist på gymnasieplatser för flyktingbarn i Uppsala

1:52 min

Även väntetiden för de som ska ut i grundskolan är för lång. Det säger Caroline Andersson, socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden.

- På grundskolenivå så ser vi att det är kartläggningen som går lite för långsamt, medan vi har platser i skolan. På gymnasiesidan fungerar det hyfsat bra med kartläggningen, men vi har lite brist vad gäller platser, säger Caroline Andersson (S)

Många barn och ungdomar på flykt kommer till Uppsala just nu. Och de har rätt att gå i skolan.

När man kommer hit görs en kartläggning av vilken kunskapsnivå man har, för att veta att rätt hjälp sätts in när man slussas ut i skolorna.

För de yngre barnen, de som ska ut i grundskolan, går det här för långsamt idag menar Caroline Andersson:

- Exakt vad det är som brister i den kedjan är nånting som Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att se över. Och jag har idag inte svar på exakt vad det är som inte fungerar, men vi har identifierat att det här är en utmaning som vi måste lösa,s äger hon.

För de elever som ska ut i gymnasiet så börjar det alltså bli platsbrist nu säger hon. Redan idag lånar man resurser från vuxenutbildningarna till de här ungdomarna, bland annat rum och lärare. Och nu ska man utreda hur man ska få fram ännu fler platser.

Har ni blivit tagna på sängen?

- Både ja och nej. Nu ser vi att antalet ökar från och med augusti, och det är klart att det är en utmaning. Det är svårt för oss att förutse hur många barn som kommer, vilken ålder och vilken kunskapsnivå de har.

Folkpartiets Anna Manell sitter också i ubildningsnämnden i Uppsala, och hon vill ha större satsningar på lärarna.

- Skickliga lärare gör skillnad. Vi behöver satsa på bättre fortbildning så att också fler lärare och fler skolor kan ta emot de här barnen och ungdomarna. Det behövs fattas politiska beslut kring det här, och det efterlyser jag, säger Anna Manell (FP).