Moderaterna kritiska till trafiklösningar vid bostadsbygge på Ulleråker

2:16 min

Moderaternas oppositionsråd Fredrik Ahlstedt menar att den planerade byggstarten i Ulleråker nästa år är i fara eftersom det enligt honom är oklart hur den ökade trafikmängden ska kunna klaras.

Bygget av nya bostadsområden i Ulleråker och i övriga södra Uppsala äventyras av kommunledningen i Uppsala genom att den inte satsar tillräckligt på nya trafikförbindelser i området. Den kritiken kommer nu från Moderaterna i Uppsala.

- Jag är allvarligt oroad för om det verkligen kommer att gå att realisera planerna på Ulleråker i och med att man inte tar trafiklösningarna på allvar. Det finns ingen lösning som man kan peka på i detaljplanerna för Ulleråkerområdet, och jag tycker att det är väldigt olyckligt, säger Fredrik Ahlstedt, oppositionsråd för Moderaterna.

I kommunledningen säger Socialdemokraternas Erik Pelling att trafiklösningarna är tydliga för Ulleråker och han tror inte att byggandet ska försenas av det skälet.

- Ulleråkerplanen bygger på ett stomlinjestråk för kollektivtrafiken, en väldigt turtät kollektivtrafik via en huvudgata rätt igenom Ulleråker. Sen för biltrafiken har vi Dag Hammarskjölds väg, som ska leda biltrafiken in till och ut från Ulleråker, och kanske med ytterligare en koppling till Kungsängsleden, säger Erik Pelling, kommunalråd för Socialdemokraterna.

Då tillkommer ingen ny väg för biltrafik?

- Nej, och det bedömer vi inte behövs för Ulleråker.

Fredrik Ahlstedts kritik handlar också om att han tycker att besluten om en ny bro över Fyrisån i trakterna av Ultuna går alltför långsamt. Besluten behöver tas snart, säger han, för då kan bron börja byggas kanske framåt 2020, vilket enligt honom behövs för Ulleråker och för utbyggnaden av hela Södra staden, alltså de nya bostäder som byggs eller ska byggas också i Rosendal, Ultuna, Bäcklösa och Östra Malma. Och Fredrik Ahlstedt menar att bron måste byggas även för biltrafik.

- Majoriteten tror att man kan bygga enbart en spårtaxilösning, och vi tror inte att det kommer att lösa de utmaningar som finns. Om det ska byggas 20 000 nya lägenheter här och bo kanske 35 000 nya människor här, då måste man faktiskt också bygga nya vägar, säger Fredrik Ahlstedt (M).

Så det du säger är att hela det här jätteprojektet med utbyggnaden av den Södra staden är i fara?

- Jag hoppas att de kommer att förstå att man ändå måste bygga den här förbindelsen , men annars ser jag den risken, det gör jag.

Erik Pelling menar att det inte riktigt är så bråttom med beslut om bron, eftersom han menar att just Ulleråker klarar sig bra utan den, och behoven för övriga Södra staden kommer lite senare. Och han tror på en bro utan bilar.

- Jag tror att vi får svårt att få igenom hos länsstyrelsen och hos andra myndigheter en biltrafikled genom ett så här känsligt område. För biltrafiken så bygger vi redan nu ut Flottsundsbron, och sen finns utbyggnadskapacitet på Kungsängsleden och Dag Hammarskjölds väg. Men sen handlar det om att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik, säger Erik Pelling (S).