Kommunalrådet: Elevhälsan behöver mer resurser

1:03 min

Många ensamkommande barn och ungdomar är på flykt och kommer till Uppsala där behöver de hjälp och resurserna räcker inte till, säger Caroline Andersson socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden

- Vi ser att behovet ökar inom bland annat elevhälsan. Många barn som kommer har ju varit med om hemska upplevelser i sitt hemland och lever med svåra trauman. Och där behöver vi mer resurser för psykosocialt stöd, men där ser jag att resurserna brister idag.

Över 130 ensamkommande barn och ungdomar på flykt har kommit till Uppsala hittills i år. Och fler väntas komma.

Många av de som flytt hit bär på hemska erfarenheter som de kan behöva hjälp att bearbeta. Men det behövs mer resurser för att hjälpa till med det här i skolan menar Caroline Andersson:

- Och därför hoppas jag nu att regeringens löften om att kommunerna ska få mer stöd för att kunna möte inte minst ensamkommande barn,att de medlen ska komma oss till del.

Kommer du att försöka vaska fram mer pengar?

- Vi för ju dialog med regeringen återkommande om de utmaningar som kommunen nu möts av när det gäller nyanlända.