Enköping vill satsa på lärarlöner och byggande

1:44 min

I dag presenterade kommunledningen i Enköping sitt budgetförslag. Bland annat vill de bygga fler bostäder för att skapa fler arbeten och öka lärarlönerna för att göra yrket mer attraktivt.

– Skolan har väl varit något som både Socialdemokraterna och Nystart Enköping gått till val på att det är viktigt att satsa på. Vi ser att vi har mycket större potential än vad vi i dag levererar inom skolan. Så att vi landade där var inte så konstigt. Och vi har också sett att lärarlönerna halkar efter, både i vår region, men också i riket och det är ingenting vi vill stå för som arbetsgivare. Utan vi vill ha bra löner till vår personal, säger Helena Proos, socialdemokratisk ordförande för kommunstyrelsen.

Enligt Helena Proos är lärarlönerna den enskilt största satsningen. Totalt tolv miljoner ska gå till höjda löner – fyra miljoner om året resten av mandatperioden.

Men i budgetförslaget som presenterades av Socialdemokraterna och Nystart Enköping finns även satsningar på att utveckla hamnen och att korta tiderna för bygglovshandläggning, eftersom det i dag finns en efterfrågan på snabbare bygglovshantering. Därför skjuts det till en extra miljon där.

– Sedan när det gäller hamnen så ser vi att vi har en utvecklingspotential som vi inte tagit hand om. Både för att få det att se bättre ut, men även att turismen är en del i vår kommun som inte utvecklats som den borde, säger Helena Proos.

Totalt tre miljoner satsas på hamnen en miljon i drift och två till investeringar.

Och även om kommunen brottats med dålig ekonomi de senaste åren så menar Helena Proos att det nu börjat vända, även om de kommande åren kan bli tuffa med stora investeringar på lut.

Intäkterna i budgeten för 2016 ligger på 3,9 procent, medan kostnadsökningen ligger på 3,4 och även om hon alltså säger att de kommande åren kan bli kämpiga, så behövs inga skattehöjningar i nuläget.

– Nej, vi har valt att titta på den budgeten vi har och disponera den inom den ramen som finns och gör ändå ett resultat på 40 miljoner, säger hon.

Socialdemokraterna och Nystart Enköpings budgetförslag presenterades idag på förmiddagen i Enköping och ett beslut huruvida allt beviljas kommer fullmäktige ta 19 oktober.