Uppsala tjejjour utbildar i bemötande

Under hösten föreläser tjejjouren för flera olika myndigheter om hur dom kan förbättra sitt bemötande av unga tjejer.

I ett pressmeddelande skriver Uppsala tjejjour att de ofta möter tjejer som säger att dem drar sig för att berätta om till exempel ett sexuellt övergrepp eftersom de är rädda att ingen ska tro på dem.

Genom turnén vill tjejjouren dela med sin bemötandestrategi som bland annat handlar om att alltid tro på tjejen och lyfta bort skuld och skam.

Uppsala tjejjour kommer besöka olika myndigheter och en mängd yrkesgrupper såsom polis, fritidsledare och vårdpersonal som arbetar med ungdomspsykiatri.