Länets S-kommuner relativt nöjda med dagens flyktingpolitik

1:36 min

Allt fler röster höjs från moderater och kristdemokrater om att begränsa eller stoppa flyktingmottagandet i Sverige. Men S-politiker i Uppsala län är relativt nöjda med den politik som förs idag. 

En rundringning som Svenska dagbladet har gjort visar att moderaternas och kristdemokraternas linje får stöd av många socialdemokratiska kommunpolitiker i landet, men inte på samma vis här.

– Jag är nöjd, jag tycker man tar ansvar i en pressad situation, och jag är också nöjd att man har fått till en bred överenskommelse i viktiga migrationsfrågor, säger Erik Pelling, socialdemokratiskt kommunalråd i Uppsala.

Men hur situationen upplevs i respektive kommun skiljer sig emellertid åt. I Tierp, Östhammar och Uppsala uppger man att man i nuläget har situationen under kontroll. I Älvkarleby, där Marie Larsson är kommunalråd, är läget dock mer pressat.

– Vi har en ansträngd flyktingsituation. Vi har tidigare klarat av integrationen på ett bra sätt, men idag är det ansträngt, säger hon och fortsätter:

– Jag anser att vi solidariskt måste hjälpas åt. Jag hoppas att vi inom EU får ett fördelningstal, och att samtliga kommuner i Sverige hjälps åt, säger Marie Larsson (S).

Hon får medhåll av de andra socialdemokrater som sitter vid makten runt om i länet. De är alla överens om att ett ökat tryck på övriga EU-länder om att fördela flyktingar är vägen att gå för att hantera flyktingsituationen.
Att däremot införa gränskontroller som kristdemokraterna och moderaterna vill tror inte Erik Pelling på:

– Låtsas som att vi kan stänga våra gränser, att poliser vi gränserna skulle lösa någonting. Det är fortfarande en mänsklig rättighet att söka asyl, säger Erik Pelling.