Uppsala kommun ber friskolor att ta emot nyanlända ungdomar

2:08 min

På grund av det höga flyktingmottagandet är det stort tryck på Uppsalas gymnasieskolor.

Hittills har bara de kommunala skolorna erbjudit plats åt nyanlända – men nu ber utbildningsnämndens ordförande Caroline Andersson (S) de fristående gymnasierna om hjälp.

– Jag vädjar förstås till de fristående förskolorna att hjälpa till i den här extraordinära situationen. Med så många unga nyanlända måste vi alla hjälpas åt så att de snabbt får utbildning.

Som huvudman för skolan är kommunerna skyldiga att erbjuda skolgång för nyanlända ungdomar under 18 år. Men på grund av det rekordhöga flyktingmottagandet klarar Uppsala kommun inte av att ge plats åt alla. Köerna är långa. Ungefär 200 nyanlända ungdomar väntar just nu på en plats i någon av Uppsalas gymnasieskolor, berättar Caroline Andersson (S).

– Det är ju de här ungas framtidschans. Det är viktigt att de får verktyg för att kunna söka jobb och integreras i samhället. Det är ju inte bra om vi misslyckas med det uppdraget, säger hon.

Hittills har bara de kommunala skolorna erbjudit så kallad språkintroduktionsplatser åt flyktingar. Men häromveckan skickade utbildningsförvaltningen ut en fråga till de fristående gymnasieskolorna om att hjälpa till. Vissa av dem har svarat nej, till exempel Hagströmska gymnasiet, skälet är att skolan är för liten säger rektor Sofie Westerin.

– Vi har bara två gymnasieprogram med 70 elever. Så resurserna finns inte, säger hon.

Det här är ju en vädjan från kommunen. Finns det inte någon möjlighet?

– Det krävs till exempel lärare som kan språket och som kan stödja dem i deras undervisning. Det krävs stora resurser och vi har inte dom.

Men andra skolor har svarat ja. Internationella gymnasiet tänker ta emot 10-20 nyanlända elever från årskiftet berättar rektor Sandra Cuhrt.

– Det tycker jag är allas ansvar. Att försöka ställa upp, om man kan.