Dom mot pappan i Bålsta skjuts upp

1:45 min

Domen mot mannen som knivhögg sin 9-åriga dotter i Bålsta i somras skjuts upp, eftersom åklagaren tycker att det finns oklarheter i det rättspsykiatriska utlåtandet.

Bland annat handlar det om huruvida mannen var tillräknelig vid tidpunkten för mordet, det vill säga om han förstod vad han gjorde när han högg ihjäl flickan.

– Jag känner inte när jag har läst det att jag fick något riktigt svar på om den undersökande läkaren menar att det föreligger ett fängelseförbud eller inte, säger åklagaren Liselott Herschend.

Den rättspsykiatriska undersökningen har slagit fast att pappan led av en allvarlig psykisk störning när han högg ihjäl sin dotter den nionde juli i år. Samtidigt konstaterar man att han inte längre är psykiskt sjuk. Detta skulle kunna leda till att han varken döms till vård eller fängelse.

Men sedan 2008 finns inte längre något absolut fängelseförbud. Utan en person som begår brott under påverkan av psykisk störning kan dömas om det finns synnerliga skäl.

Det kan till exempel vara att gärningsmannen själv har försatt sig i ett psykotiskt eller psykoslinkande tillstånd, genom att exempelvis dricka alkohol eller ta droger.

När pappan högg ihjäl sin dotter var han påverkad av det potentiellt våldsutlösande preparatet Stilnoct. Knäckfrågan blir här om pappan förstod vad som kunde hända med honom när han tog tabletterna.

Det rättspsykiatriska utlåtandet tar upp den här omständigheten, men det är ändå oklart vad rättsläkarna egentligen har kommit fram till. Dessutom har man inte gjort klart om pappan var tillräknelig i lagens mening. Det vill säga om han verkligen förstod konsekvenserna av sina handlingar, säger Liselott Herschend.

– Såvitt jag känner till finns det inga rättsfall från högre instanspå hur man ska tolka det här och därför är det lämpligt tycker jag att den här frågan redan nu lyfts till rättsliga rådet. Istället för att det kommer vid en hovrättsförhandling, säger hon.

Liselott Herschend har därför begärt att Socialstyrelsens rättsliga råd ska uttala sig om fallet och det har tingsrätten gått med på. Slutförhandlingarna, som skulle ha hållits i morgon, skjuts därför upp i väntan på svaret.