Advokat vill att Bålstapappan ska gå fri

2:02 min

En knäckfråga är om pappan själv försatt sig i ett psykotiskt tillstånd genom att äta narkotikaklassade läkemedel, vilket skulle kunna leda till att han döms till fängelse. Men mannens försvarare Thomas Martinsson menar att det faktum att tabletterna skrivits ut av läkare innebär att hans klient ska gå fri.

– Det här är ju inte en knarkare som far omkring och sticker nålar i armarna, han har ju haft en läkarförskrivning av det här. 

När pappan högg ihjäl sin dotter den 9 juli i år var han påverkad av det starkt beroendeframkallande sömnmedlet Stilnoct. Det är ett preparat som i höga doser och vid långvarigt missbruk kan utlösa våldshandlingar. Enligt svensk lag kan en person som vid gärningen lider av en allvarlig psykisk störning dömas till fängelse om tillståndet är självförvållat, till exempel om man druckit alkohol eller tagit narkotika.

Men här måste det spela roll att pappan har fått preparatet utskrivet av läkare och att han sökt hjälp att sluta med missbruket, hävdar advokat Thomas Martinsson.

Åklagaren Liselott Herschend tycker att det här är oklart i det rättspsykiatriska utlåtandet. Det är bland annat därför hon begärt ett utlåtande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Men hon tycker att pappan ändå haft ett ansvar för hur hans tablettmissbruk utvecklat sig.

– Det finns mycket som tyder på att han efter att han började hamna i det här psykotiska tillståndet fortsatt delvis ta här tabletterna, i och för sig på läkaren inrådan att man inte ska sluta tvärt, men möjligen inte på det sätt som läkaren har föreskrivit.