Mamman fick vänta fem veckor på att duscha

2:23 min

Fem veckor utan att duscha. Så har det varit för en 87-årig kvinna från Uppsala som de senaste månaderna vistats på olika vårdinrättningar både inom kommunen och landstinget, berättar hennes dotter.

Under de fem veckorna har ingen av vårdinrättningarna frågat när hon duschade senast eller erbjudit henne hjälp med den personliga hygienen, säger dottern Inger K. Holmström, som själv är professor i vårdvetenskap. Hon menar att frågan om personlig hygien verkar ha kommit i skymundan i vården och vill nu slå larm om saken.

– Jag tycker att det verkar vara ett systemfel. Dels är personalen stressad och underbemannad och prioriterar inte det här, dels verkar det finnas brister i dokumentationen om när patienterna har duschat, säger dottern och fortsätter:

– Mamma själv har bett om att få duscha, och jag har också frågat om när mamma ska få duscha, men svaren vi fått är att det går inte för vi är underbemannade, vi har inte möjlighet i dag, vi tar det sen, det är inte duschdag i dag och så vidare, säger dottern.

– Min mamma tycker att det är förskräckligt, hon säger att hon känner sig smutsig och att hon inte känner sig som en människa, och inte heller behandlad som en människa med respekt, säger Inger K. Holmström, som själv är vårdforskare och professor i vårdvetenskap.

I vanliga fall har Inger K. Holmströms mamma hemtjänst och är då beviljad dusch en gång i veckan, något som hon har accepterat. Men de senaste månaderna, då hon varit runt på en rad olika vårdinrättningar, så har duschningen helt kommit bort. Något som också lett till fysiska följdverkningar.

– Hon har blivit väldigt irriterad i huden och det har börjat utvecklas sår på grund av att hon inte har kunnat sköta sin underlivshygien. Jag vet ju från min profession hur viktigt det är med den personliga hygienen, både för att förhindra smittspridning och minska risken för trycksår men också för bevarande av värdighet och mänsklighet.

Nu har Inger K. Holmström två gånger den senaste tiden hjälpt sin mamma att duscha, annars skulle det nu vara uppe i sju veckor utan dusch.

– Spontant är det mycket beklagligt det som inträffat, för hygienen är viktig för alla människor oavsett ålder, säger Yvonne Jonsson, avdelningschef på Uppsala kommuns äldreförvaltning.

Ser du det som att det begåtts uppenbara misstag här?

– Ja, det dottern berättar om att bristen på hygien gett irriterad hud och så vidare gör att jag kan tänka mig att det är grund för en lex Sarah-utredning. Vi vill gärna veta vilken verksamhet det handlar om.

Men det verkar gälla ett flertal verksamheter, både inom kommunen och landstinget?

– Ja, när det gäller våra verksamheter så är det jätteviktigt att vi får in synpunkter så att vi kan följa upp det här nogsamt, och vad det beror på. Och se om det handlar om systemfel eller om det är någonting annat.

Är det så att duschning är bortglömd och bortprioriterad?

– Rent generellt är det inte det, säger Yvonne Jonsson.