"Boendefrågan först på tur"

0:55 min

Regeringen har beslutat att ge Uppsala kommun nära 120 miljoner i utökade statsbidrag i samband med kostnader för flyktingmottagande.  Mest akut är att bygga fler bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

–Vi har ju en bostadsbrist och vi behöver få fram många bostäder snabbt. Men det handlar också om skolan och socialtjänsten. Så det kommer att vara en blandning av de här olika områdena.

Räcker de här pengarna till de behov som finns?

–Det här är 119 miljoner utöver den budget som Uppsala kommun har tagit. Så det är klart att det kommer förstärka arbetet och ge oss stora möjligheter att stärka välfärden och jobba med ett bra flyktingmottagande, säger Burwick.