Historiska bilder från polarexpeditioner samlas

1:34 min

De senaste tre åren har en databas med foton från historiska svenska polarexpeditoner byggts upp av några ledande svenska institutioner. Det handlar om cirka 7 000 historiska fotografier från bland annat Spetsbergen och Antarktis som nu är tillgängliga för alla.

Förutom bildernas rent historiska värde ska den nya databasen kunna användas av exempelvis miljö- och klimatforskare, säger Per Holmlund, professor i glaciologi vid Stockholms universitet som leder projektet.

– Bilder kan på ett väldigt övertygande sätt berätta hur miljön i Arktis förändras med tiden, säger han.

Det blir alltså lättare att studera hur glaciärer förändras när ett antal svenska institutioner, bland andra Vetenskapsakademin och Uppsala universitetsbibliotek, lägger ut sina historiska polarbilder i en gemensam databas.

Förutom landskapsbilder med glaciärer och annat finns förstås bilder på forskare och deras verksamhet. Och de allra äldsta bilderna är från 1860- och 70-talen berättar Per Holmlund

–  Från 1872, en övervintringsexpedition till Spetsbergen, finns det en enorm mängd bilder och alla är bra!

Har du någon favoritbild i detta material?

– Ja det är några som jag tycker är enastående. Det är där människor kommer fram i bilderna, där de ligger tillbakalutade och mår gott eller står vid en lägereld.

Den allra sista expeditionen som räknas som historisk i polarfotoprojektet är Ymer-80 för 35 år sedan, då i för övrigt Per Holmlund själv deltog som ung forskningsassistent.

– Där slutar den analoga perioden. Fram till dess handlar det om att man skriver på papper och fotograferar med fotografisk film. Sedan går vi in i en annan tidsålder där man börjar man spara på saker andra sätt och så småningom blir bilderna digitala.

Så hittar du bilderna: Så småningom kommer polarbilderna att kunna sökas direkt från Polarforskningssekretariatets hemsida (polar.se)

Polarbilderna kan nu sök i Alvin för kulturarvssamlingar och skriv "polarexpeditioner" i fritextfältet