"Forsmark bäst lämpat för slutförvar"

0:23 min

Forsmark är den mest lämpliga platsen för slutförvaret för använt kärnbränsle. Det menar Strålsäkerhetsmyndigheten som undersökt det här och idag presenterar preliminära resultat.

"Det som starkast talar för Forsmark är de geologiska förhållandena med begränsad sprickbildning i berggrunden och små grundvattenflöden", säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

"Det är fortfarande för tidigt att dra någon slutsats om vad som kommer att bli vår samlade bedömning. Vi har kritiska sakfrågor kvar att granska och de handlar bland annat om kopparkapselns långsiktiga hållbarhet" fortsätter Ansi Gerhardsson.

Under 2017 ska myndigheten lämna sin slutliga bedömning till regeringen.