Uppsala kommun om utebliven duschning: Så här får det inte gå till

2:06 min

Fallet med den 87-åriga kvinna från Uppsala som inte fått duscha på fem veckor får nu politikerna att reagera. Ordföranden i kommunens äldrenämnd, socialdemokraten Monica Östman, säger att det strider mot reglerna att en vårdtagare inte erbjuds hjälp med dusch och personlig hygien under så lång tid.

– Så här får det inte gå till. Vi har regler för hygien och sånt i de kommunala delarna, och de ska följas. Jag måste verkligen beklaga det som har inträffat, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden på Uppsala kommun.

– Jag kan inte kommentera de delar som gäller landstinget, men så ska det inte gå till i Uppsala kommun, jag vill understryka det, det ska inte göra det, säger Monica Östman.

Vad tänker du göra?

- Jag tänker ta tag i min förvaltning och sen får de gå på våra utförare och kolla upp. Vi måste göra uppföljningar så att det fungerar.

Den 87-åriga kvinnan har sagt att hon känner sig smutsig och att hon inte känner sig som en människa?

– Ja, självklart och jag kan bara beklaga den delen. Och jag ska verkligen ta tag i den delen, det ska inte hända igen, hoppas jag verkligen.

Kvinnans dotter Inger K. Holmström är själv professor i vårdvetenskap och tycker sig se att vården inte klarat av att se patientens behov just i en situation då patienten flyttas runt mellan flera olika vårdinrättningar.

– Jag tycker att det här verkar vara ett systemfel. Mamma själv har bett om att få duscha, och jag har också frågat när mamma ska få duscha. Och då har vi mötts av svaren att det går inte för vi är underbemannade, vi har inte möjlighet i dag, vi tar det sen, det är inte duschdag i dag osv, säger Inger K. Holmström.

Centerpartiets Stefan Hanna säger att det är känt för honom och övriga politiker i äldrenämnden att det finns samordningsproblem för vårdtagare som flyttas runt mellan olika ställen.

– Det har vi haft dragningar i nämnden om att det finns brister och stor förbättringspotential, och vi måste sätta mer tryck på tjänstemännen i både landsting och i kommunen för att få det att fungera och följa upp att det blir bättre, säger Stefan Hanna (C).

Och nämndordföranden Monica Östman tycker att det är bra att den 87-åriga kvinnans dotter skapat uppmärksamhet kring bristerna i mammans omvårdnad.

– Det är jättebra att hon startar det här, för det måste upp till ytan om det är så här. Men vi har regler som ska följas och vi ska ta krafttag, säger Monica Östman (S).