SVERIGES RADIO GRANSKAR INVESTERINGAR I OLJEBOLAG

Kommunerna delägare i bolag som placerar i olja

1:29 min

Alla uppländska kommuner och landstinget är med och äger ett pensionsbolag som placerar pengar i fossilbolag som BP och Shell.

Detta trots att flera av dem samtidigt har miljöpolicys som säger att man ska minska sin klimatpåverkan. Det handlar om pensionsbolaget KPA som är ett bolag som förvaltar mycket av dom tjänstepensionspengar som kommuner och landsting betalar in för sina anställda.

Det här är inte bra, tycker Maria Gardfjell, miljöpartist och kommunalråd i Uppsala.

– KPA är en viktig aktör och här kan såklart kommunsektorn påverka. Jag tror att det händer för lite där, säger hon.

Att det händer för lite, det är något Naturskyddsföreningens generaldirektör, Uppsalabon Svante Axelsson, skriver under på.

- Vi måste ju få till en total förändring på hur de här pensionspengarna placeras. Vi ska ju på enormt kort tid ställa om världens energisystem, bostadssystem, trafiksystem till hållbara lösningar. Därför behövs de här pengarna i det som är lösningar, och inte ligga kvar i de här fossila placeringarna.

– Vi har tagit initiativ nu i Uppsala för att klimatanpassa vår finansförvaltning. Nästa steg är att påverka andra, som har koppling till vår verksamhet.

Men Eva Axelsson, som är hållbarhetschef på KPA säger att det är fördelar med att vara kvar i en del fossilbränsleföretag.

– Genom att använda vår finansiella styrka just i bolag som BP och Shell, så kan vi förändra till det förnybara. Säljer vi av så kan vi inte påverka.

Tror ni att ni kan påverka de här bolagen till att fasa ut fossila bränslen som sin huvudsyssla?

– Det måste vi, så ja, säger Eva Axelsson.