"Inte bara kvinnans ansvar att skydda sig"

1:56 min

P-piller, p-stavar och pessarer - i Uppsala län kan preventivmedel för kvinnor upp till 25 år bli gratis. Men förslaget gäller inte för alla preventivmedel, till exempel inte för kondomer.

Det hela handlar om ett förslag från den rödgröna majoriteten i landstinget, som går ut på att göra preventivmedel gratis för kvinnor upp till 25 år i Uppsala län.

- Gratis för alla hade väl kanske varit det allra bästa. Men i realiteten så är det ofta kvinnor som tar mer ansvar på den punkten och det finns, som det ser ut idag, mer preventivmedel för just kvinnor. Så då känns det ändå rimligt, menar uppsalabon Gabriella Lysholm. 

Men alla preventivmedel ingår inte, utan det är bara de som omfattas av läkemedelsförmånen som ingår. Det betyder att till exempel p-plåster och kondom inte ingår. 

Det här förslaget riktas mot kvinnor, är det kvinnor som ska bära ansvaret för säkert sex?

- Nej, verkligen inte. Just den här förmånen har gällt preventivmedel, men kondomer är ju redan gratis på ungdomsmottagningar och på mottagningen för unga män, säger miljöpartisten Malena Ranch som är vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsala läns landsting. 

Men det är ju inte gratis på apoteken, inte lika lättillgängligt.

- Nej, man får bemöda sig att gå till en ungdomsmottagning eller barnmorskemottagning. Så får man gratis kondomer, säger Malena Ranch, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i landstinget.

I dag kan unga kvinnor köpa p-piller, p-stav, pessar och vissa spiraler för en egenavgift på 100 kronor per år. Att ta bort den här avgiften och göra det gratis, som förslaget går ut på, skulle innebära en kostnad på 900 000 kronor per år för landstinget.