Unga sämst på att sortera: Mer än 50 ton skräp i toan varje år

0:50 min

Tops och hår är det som bidrar mest till de tontals med skräp som fastnar i reningsverken i länet. Och unga är sämre än äldre på att sortera rätt. 

Mer information hos Trafikverket och vår trafikredaktion.

Just nu informerar Enköpings kommun i skolorna om allt skräp som spolas ner i toaletterna. Ungefär 53 ton skräp spolas ner bara i Enköpings kommun. 

– Tops är en av de allra vanligaste saker vi hittar. Sen är det våtservetter, kondomer och hår – det är ett stort problem, som kittar igen, säger Louise Boiesen, Va-strateg på Enköpings kommun.

Vad får det för konsekvenser?
– Det får stora konsekvenser för driften. Det sätter igen pumpar, så att vi måste byta dem oftare. 

Kostar det något?
– Ja, särskilt som vi har problem i pumpstationen. På vissa ställen åker de ut varje vecka och rensar, så det är klart att det kostar. 

Personer under 25 år är också betydligt sämre på att sortera rätt än de som är som är äldre, enligt Louise Boiesen.